Snel advies en ondersteuning

 

Telefonische consulten, (We spreken een datum en tijd af wanneer je kunt bellen.)

37,50 euro voor 30 minuten.

E-mail consult 75 euro info@astrologie-zonnekracht.nl

Persoonlijkheidsstructuur -geboortehoroscoop.

Creativiteit, gaven, talenten, persoonlijke doelstellingen, levensloop, relaties, kinderen, studie, veranderingen, angsten, verleden, heden en toekomstmogelijkheden, beroeps en/of schoolmogelijkheden, gezondheid, verantwoordelijkheid en geld.

Ook geeft het een beeld van blokkades en weerstanden die jou kunnen hinderen in het leven.

Leerprocessen komen duidelijk naar voren 80 euro voor max. 75 minuten.

Medische, psychische analyse of medische horoscoop

Deze vertaalt fysieke symptomen naar psychische niveaus zodat de oorzaak van symptomen of ziekte processen naar voren komen, ook is het mogelijk een voedingsadvies te krijgen en ondersteuning van Bach-remedies. 100 euro 75 minuten.

Relatie-analyse of relatiehoroscoop p.p.

Deze kan duidelijk maken hoe twee mensen op elkaar inwerken. De oorzaken van eventuele relatieproblemen komen naar voren en je krijgt een advies om het contact te verbeteren.

Ook kan met een relatie-analyse de verhouding tussen OUDER en KIND of andere familieleden op treffende wijze worden verduidelijkt 80 euro p.p.  75 minuten.

Beroep-schoolanalyse

Welke schoolkeuze kan er het beste worden gemaakt aan de hand van de persoonlijkheidsanalyse, welke valkuilen kun je omzeilen en hoe haal jij het beste uit jezelf, welke opleiding sluit hierbij aan. Talenten, vaardigheden en leerprestaties komen naar voren.

Bij moeilijk opvoedbare kinderen of kinderen met een gedragsstoornis of persoonlijkheidsstoornis wordt gekeken naar mogelijke stabiele factoren die het beste naar boven halen in het kind, resultaat is:  aansluiting vinden met de mogelijkheden die WEL voorhanden zijn. Individuele behoeftepatronen van het kind worden uitgebreid besproken want daarin is stabiliteit en veiligheid te vinden. 70 euro voor 75 minuten.

 

Beroepskeuze-analyse

Aan de hand van de karakteranalyse komen heel duidelijk de sterke kanten naar voren.

Ben je flexibel, ben je een ondernemer, ben je een leider, heb je organisatie-talent, ben je vasthoudend, ben je avontuurlijk, welke beroepen sluiten aan bij deze karakter-analyse en welke beroepen kun je beter aan een ander overlaten?

Een duidelijke beroeps-analyse geeft een concreet beeld van de mogelijkheden en de valkuilen. Het kan veel tijd en teleurstelling besparen wanneer je gericht met jouw kwaliteiten en talenten de arbeidsmarkt instapt. 70 euro voor 75 minuten.

Baby-kinder-analyse-horoscoop

Een geweldige ondersteuning voor ouders en opvoeders.

Wat zijn de behoefte-patronen van mijn kind?

Is het een (hoog) gevoelig kind of een heel druk en aktief kind, is het verlegen en waar komt dat vandaan?

Welke sportieve aktiviteiten zijn wel of niet belangrijk?

Welke spelletjes of welke voeding sluit goed aan?

Heeft het kind behoefte aan veel beweging en/of buitenlucht of speelt het liever op een vertrouwde plek in huis waar het de fantasie kan laten gaan?

Zijn huisdieren belangrijk. Welke angsten kun je als ouders tegenkomen? Droomt het kindje veel?is het in aanleg allergisch?en nog heel veel meer ondersteunde adviezen.

Een uitgebreid schriftelijk document. 60 euro. Een geweldig cadeau voor ouders en opvoeders.

Spirituele – karmische analyse of horoscoop.

Waarom is ieder mens anders en daarom uniek?

In de spirituele en karmische analyse gaan wij er vanuit dat wij niet als een onbeschreven blad op aarde zijn maar in onze ziel een herinnering meedragen met vaardigheden, remmingen, mogelijke angsten maar ook talenten. Zowel de positieve als de remmende energie wordt vertaald vanuit het verleden naar het heden.

Wat is onze levensopdracht? Waarom zijn wij op aarde? Wat hebben wij van onze ouders-opvoeders te leren en waarom komen wij die levenslessen tegen?

Soms loop je steeds tegen dezelfde patronen aan en waar komt dat vandaan?

In de karmische duiding wordt duidelijk waarom je omstandigheden moet doorlopen om weer verder te kunnen groeien in je bewustwording en bewustzijn.

Wat je zaait, zul je oogsten.

We zijn hier op aarde om vanuit een crisis een nieuw inzicht te verwerven om zo te groeien tot een completer mens, de evolutie van onze ziel.

Wanneer je de essentie van je leven op aarde begrijpt en accepteert,dan ontstaat er een inspirerend en gelukzalig gevoel zodat je zonder weerstand met de stroom van het leven meegaat. 80 euro voor max. 75 minuten.

Zakelijke advisering of analyse

Alles is energie en er is een tijd van zaaien en een tijd van oogsten!

Praktische en zakelijke transacties kunnen succesvol worden wanneer de energie in harmonie is met de zakelijke actie of transactie.

BV: Is het een goede tijd om mijn huis te verkopen?

Is het een goede tijd om een zakelijke overéénkomst aan te gaan?

De winst in mijn onderneming loopt terug, zijn er andere mogelijkheden?

Heb ik in mijn onderneming de juiste mensen op de juiste plek?

 

Alle praktische en zakelijke adviezen zijn duidelijk en helder en geven een goede timing aan t.a.v. de toekomstprognose, met de daarbij behorende mogelijkheden of struikelblokken.

100 euro per uur.

Een individuele personeelsanalyse is mogelijk, informeer naar de voorwaarde en de mogelijkheden.

Direct advies of ondersteuning nodig?

Bel 0223 615826, mail:  info@astrologie-zonnekracht.nl of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.

14 + 10 =